Pivotsender

Pivotsender
Wysyłanie tabel przestawnych.


Zalety wdrożenia mechanizmu Pivotsender:

 • Automatyczne wysyłanie tabeli przestawnej.
 • Automatyczne subskrypcje.
 • Raporty zasilane bezpośrednio z bazy danych.
 • Predefiniowany szablon raportu.
 • Dostosowaniu struktury i wyglądu raportu.
 • Automatyzacja komunikacji z klientami lub partnerami.

Nie wiesz jak zautomatyzować proces wysyłania raportów?
Twoi klienci, partnerzy nie potrafią tworzyć tabel przestawnych?
Szukasz automatyzacji wysyłania tabel przestawnych?

Pivotsender

Pivotsender to mechanizm automatyzujący proces generowania i wysyłania raportów zawierających tabele przestawne. Automatycznie wygenerowany raport wysyłany jest jako plik Excel.
Raport zawiera interaktywne wykresy połączone z tabelami zawierającymi filtry i dzięki predefiniowanym szablonom dane do raportu pobierane są bezpośrednio z bazy danych.
Pivotsender może być wdrożony w usłudze Reporting Services. Takie wdrożenie Pivotsender pozwala bezpośrednio z Reporting Services definiować subskrypcje i automatycznie wysyłać interaktywne raporty – tabela przestawna.
Tabela przestawna generowana przez Pivotsender pozwala filtrować, wybierać, przestawiać kolumny i wiersze z danymi w arkuszu kalkulacyjnym, aby uzyskać wynikowy, odmienny, bardziej przejrzysty i użyteczny od pierwotnego, źródłowego, układ danych, bez naruszania oryginalnej źródłowej tabeli. Raporty tworzone przez mechanizm Pivotsender aktualizują się automatycznie, gdy zmieniane są dane źródłowe.
Technika ta umożliwia uzyskanie informacji niewidocznych na ogół w skomplikowanym i wielowymiarowym, oryginalnym układzie tabeli (tzw. danych źródłowych) i sprawienie, że są one bardziej czytelne dla użytkownika.
Technika tabel przestawnych jest ceniona jako narzędzie analityczne, szczególnie w środowisku biznesowym.
Wygląd oraz struktura raportów dostosowywana jest do potrzeb odbiorcy końcowego.

Przykładowy raport wygenerowany przez Pivotsender


Pivotsender jak to działa

Rozwiązanie Pivotsender składa się z następujących komponentów:

Przykład wdrożenia mechanizmu Pivotsender w usłudze Reporting Services.

 • Aplikacji właściwej sporządzonej w technologii ASP.NET i uruchamianej na serwerze aplikacyjnym IIS
 • Serwera poczty wychodzącej SMTP służącej do wysyłania wiadomości elektronicznych w ramach subskrypcji
 • Aplikacji excel zainstalowanej na tym samym komputerze co aplikacja właściwa ASP.NET
 • Bazy danych systemów źródłowych, w których znajdują się dane źródłowe dla raportów. W tym przypadku można użyć dowolnej liczby baz/serwerów źródłowych
 • Bazy danych aplikacji, w której znajdują się definicje parametrów, połączeń do systemów źródłowych, subskrypcji oraz role zdefiniowanych użytkowników
 • Reporting Services – komponentu SQL Server do tworzenia i uruchamiania raportów. W przestrzeni Reporting Services przechowywane są szablony plików excel wykorzystywanych przy raportowaniu i subskrypcji


Qbico sp. z o.o. to globalny dostawca oprogramowania specjalizujący się w tematyce Business Intelligence.
Od 10 lat realizujemy projekty Business Intelligence. Zrealizowaliśmy ponad 20 dużych projektów Business Intelligence.
Pracujemy we Wrocławiu. Wykonujemy projekty dla klientów z Polski i zagranicy.
Skontaktuj się z nami a dobierzemy odpowiednie oprogramowanie BI dla Twojej firmy.